Met educatieve uitgeverij heeft 10media al meer dan 10 jaar een speciale band. Logisch, want deze uitgeverij maakt prachtige lesmaterialen en wil het onderwijs vernieuwen. En 10media helpt graag om dat aan docenten duidelijk te maken.

Voor ThiemeMeulenhoff verricht 10media onder meer de volgende marketingcommunicatie-activiteiten:

  • Productie van digitale nieuwsbrieven: schrijven van teksten (met onderwerp en snippet), zoeken en bewerken van beeldmateriaal, ontwikkelen van templates, content plaatsen in het cms-systeem. Allemaal met als achterliggend doel: een zo hoog mogelijke respons van iedere digitale nieuwsbrief.
  • Tekstproducties voor (mbo-)krant: houden van interviews en uitwerken in aantrekkelijke verhalen voor docenten in het mbo, over alle vernieuwingen en de rol van ThiemeMeulenhoff in het mbo.
  • Ontwikkelen van handleidingen: om docenten en leerlingen door inlogprocedures van digitale leeromgeving te leiden, heeft 10media handleidingen ontwikkeld in woord en beeld (infographics).
  • Tekstproducties voor folders en flyers: voor veel methodes heeft 10media teksten geschreven over lesmethodes voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs van ThiemeMeulenhoff.
  • Lesbrieven voor het po, vo en mbo: voor de NOT 2017 heeft 10media lesbrieven geschreven voor het po, vo én mbo, waarmee docenten en leerkrachten op een andere manier 21st century skills kunnen ontwikkelen bij hun leerlingen.
  • Persberichten schrijven: 10media schrijft regelmatig persberichten voor ThiemeMeulenhoff.
Categorieën: Portfolio